Hovedinnhold

Om skattelistene

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med likningsarbeidet og fastsettelsene for enkeltpersoner/grupper av skattytere.

Skattelistene legges ut på skatteetaten.no én gang i året - på høsten - etter at skatteoppgjøret er klart for alle skattytere. Skattelistene ligger på skatteetaten.no i ett år, frem til neste års skattelister publiseres.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger

 • navn
 • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
 • postnummer og poststed
 • skattekommune
 • nettoinntekt
 • nettoformue
 • utliknet skatt

Det lages skattelister for personer (personlige skattytere) og skattelister for aksjeselskaper mv. (upersonlige skattytere). Listene viser kun siste likningsår og inneholder opplysninger om skattyters forhold på det tidspunkt skattelistene ble lagt ut eller sist ble oppdatert. Skattelistene for personer skal ikke inneholde informasjon om døde personer, personer med sperret adresse, personer der opplysningene kan røpe et klientforhold, personer som er 17 år eller yngre ved det aktuelle inntektsårets utgang og personer uten fast bopel.

Forklaring av nettoformue, nettoinntekt, utliknet skatt

Nettoformue

Nettoformue er skattepliktig bruttoformue minus fradragsberettiget gjeld.

Nettoinntekt

Med nettoinntekt menes alminnelig inntekt før særfradrag, det vil si sum av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag. Nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42.

Utliknet skatt

Med utliknet skatt menes summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt trygdeavgift. Dette er skatt før fremførbart godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte fra tidligere år.

Oppdatering av skattelisten for personlige skattytere

Skattelistene for personlige skattytere oppdateres vanligvis tre ganger i året frem til neste års skattelister legges ut.

Pressens bruk av skattelistene

Pressen kan bare bruke skattelisteopplysningene i forbindelse med selvstendig redaksjonelt arbeid. Pressen kan ikke tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelisten for personlige skattytere i søkbar form på internett, eller på annen måte. Pressen kan likevel utarbeide topplister og omtale enkeltpersoner i avisartikler.

Om innlogging og søk

For å få tilgang til skattelistene må du benytte ID-porten/MinID. Andre viktige tjenester benytter også denne felles offentlige innloggingsløsningen. I perioder med veldig stor trafikk kan derfor andre tjenester bli prioritert, og det kan bli ventetid på skattelistene.

Idet du logger deg inn for å søke i skattelistene konverteres fødselsnummeret ditt (brukernavnet) til en kryptert ID. Dette betyr at fødselsnummeret ditt ikke lagres. Alle søk du foretar deg blir logget. Dette innebærer at den personen du søker opp får opplysninger om at du har søkt, tidspunkt for søket, ditt navn, fødselsår, postnummer og poststed.

Du kan se på likningsopplysninger for inntil 500 personer per måned. Det telles hvor mange oppslag av likningsopplysninger du har igjen. Når det er 50 visninger igjen, får du opp en nedtelling. Det er først når du klikker deg inn på en enkelt person for detaljert visning av likningsopplysninger, at visningen blir telt. Skatteetaten bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Skatteetaten har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte.

Les mer her.

Spørsmål og svar

Hva viser skattelisten?

Listen over søkeresultatet viser navn, fødselsår, skattekommune og postnummer/poststed. Du velger en person i resultatlisten for å se på likningsopplysningene.

Er alle skattytere med i skattelisten?

Skattelisten for personer inneholder ikke informasjon om:

 • avdøde personer
 • personer med sperret adresse
 • personer der opplysningene kan røpe et klientforhold
 • personer som er 17 år eller yngre ved det aktuelle inntektsårets utgang
 • personer uten fast bopel

Legges det ut skattelister på papir?

Nei, ordningen ble opphevet fra og med inntektsåret 2010.

Kan jeg bli fjernet fra skattelisten dersom jeg ber om det?

Nei, det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelisten. Det gjelder både skattelisten på skatteetaten.no og skattelisten som pressen har fått elektronisk tilgang til. Tilsvarende gjelder for skattelisten for aksjeselskap mv.

Hvor er skattelisten tilgjengelig?

Skattelisten er tilgjengelig på skatteetaten.no.

Hvem publiserer skattelisten på internett?

Det er Skattedirektoratet som legger ut skattelisten på skatteetaten.no.

Hvor lenge er skattelisten tilgjengelig?

Skattelisten ligger på skatteetaten.no fram til hele likningen for etterfølgende inntektsår er klar, det vil si omtrent ett år.

Blir mine oppslag i skattelistene logget?

Ja. Stortinget har besluttet at det skal loggføres hvem som gjør oppslag i skattelistene. Dette skal vises til de enkelte skattytere ved at de får opp en liste som viser navn, fødselsår, postnummer og postadresse for de personer som har gjort oppslag. De får samtidig opp tidspunktet for når oppslaget ble foretatt.